Idylls for Lingezegen Park
Architecture, Landscape

Pursuit of Happiness

client / Beyond Leidse Rijn Utrecht, Mariette Doelle
date / september 2005
location / Farm yard in Leidse Rijn
team / Herman Verkerk, Paul Kuipers & Pieter Wackers
production / Landstra & de Vries, Gemeente dienst Publieke Werken